IT Sikkerhedskonsulent til Ankestyrelsen – Aalborg eller København

For Ankestyrelsen søger vi en sikkerhedskonsulent til at arbejde med ISO27001 og risikostyring. Du trives i krydsfeltet mellem compliance, awareness og rådgivning. Du er metodisk stærk og vil sammen med Team Sikkerhed og Processer sætte og udfordre rammerne for informationssikkerheden i Ankestyrelsen.

Om Ankestyrelsen

I Ankestyrelsen afgør de borgernes sager – omkring 50.000 om året. De handler blandt andet om børn, pension, beskæftigelse, arbejdsskader og støtte til ældre, enlige og personer med handicap. Afgørelserne har stor betydning for menneskers liv og vedrører ofte deres helt nære dagligdag. Det stiller store krav til den måde, de arbejder på. Her er digitalisering og effektiv it-understøttelse af sagsbehandlingen afgørende for, at de lykkes.

Din rolle og opgaver

Som sikkerhedskonsulent får du en central rolle i arbejdet med at sikre, at de overholder sikkerhedsstandarder i den daglige opgaveløsning, og at de har en informationssikkerhedskultur, der forholder sig respektfuldt og seriøst til borgernes data.

Dine opgaver bliver blandt andet at sikre eller bidrage til følgende:

 • Fastlægge og implementere strategier, politikker og retningslinjer for informationssikkerhed i samarbejde med Sikkerhedsorganisationen
 • Drive ledelsessystemet for informationssikkerhed (ISMS), herunder rapportere til Sikkerhedsorganisation og direktion
 • Gennemføre risikovurderinger – både en årlig, generel risikovurdering samt systemrisikovurderinger
 • Sikre at styrelsen følger retningslinjerne i ISO27001 og gennemfører complianceaktiviteter i overensstemmelse med bl.a. deres nyligt gennemførte eksterne review af IT-sikkerhedsarbejde
 • Hjælpe projektledere til at tænke sikkerhed ind i digitaliseringsprojekter og anskaffelser, eksempelvis gennem risikovurderinger og konsekvensanalyser
 • Udføre awareness-kampagner og undervisning
 • Afholde it-beredskabsøvelser og følge op på erfaringerne
 • Være styrelsens repræsentant i Statens Its sikkerhedsnetværk

It-sikkerhedsområdet er organiseret i et team i Digitalisering og referer til styrelsens Sikkerhedsorganisation, hvor vicedirektøren for styrelsens fællesfunktioner er formand. Du får også et tæt samarbejde med styrelsens DPO, og derfor er det en fordel med kendskab til GDPR.

Din profil
Du har blik for at skabe relationer og er dygtig til at formidle komplicerede sikkerhedsbudskaber. Du skriver præcist og kort uden at blive for teknisk og er samtidig en dygtig mundtlig formidler.

Ankestyrelsen forventer, at du er:

 • God til at skabe relationer til kollegaer og chefer med forskellige fagligheder
 • God til at skabe et fagligt fællesskab på tværs af Ankestyrelsens to lokationer
 • Fagligt stærk og ambitiøs
 • Selvstændig, struktureret og initiativrig
 • En dygtig formidler af svært stof – både skriftlig og mundtligt
 • En planlægger, har blik for deadlines og følger opgaverne til dørs

Du har en relevant videregående uddannelse inden for fx organisation, digitalisering, informationssikkerhed eller lignende.

Som IT sikkerhedskonsulen er det afgørende, at du har erfaring med cyber- og informationssikkerhed og praktisk erfaring med anvendelse af ISO27001.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til og/eller erfaring inden for:

 • ISO27001/2
 • CFCS 20 minimumskrav
 • Samarbejde med Statens It
 • Praktisk erfaring med risikovurderinger og konsekvensanalyser

Ankestyrelsen tilbyder

Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø i et team, der vægter samarbejde og sparring højt, og hvor du får rig mulighed for medbestemmelse på egne opgaver og en varieret opgaveportefølje med udfordrende opgaver.

Du får engagerede kollegaer, der vægter det sociale kontormiljø højt samtidig med, at der er et godt tværfagligt samarbejde. I stillingen får du en stor berøringsflade med kontorets øvrige digitaliseringsteams samt resten af styrelsen.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til den gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

________________________________________________________________________________________

Om kontoret
Digitalisering arbejder med support af it-systemer, it-sikkerhed, it-governance, leverandørstyring, projektledelse af udviklingsprojekter samt vedligeholdelse og udvikling af styrelsens sagsbehandlingssystem. Styrelsens it-systemer driftes af eksterne leverandører, herunder Statens It.

De sidder i et åbent kontorlandskab og har en uformel omgangstone, hvor de hjælper hinanden og samarbejder på tværs af kontorets teams. De har en travl hverdag med mange forskellige opgaver og deadlines.

Dit ansættelsessted er enten i Aalborg eller København. For det meste mødes de over digitale mødeplatforme, men ind i mellem mødes de også fysisk. Det forventes derfor, at du har mulighed for at rejse til København eller Aalborg ind imellem.
Du kan også læse mere om Ankestyrelsen her