IT-Program Manager til Matas

Recruit IT søger for Matas A/S en IT Program Manager med dyb indsigt fra ledelse indenfor IT, projekter og med dyb forretningsforståelse. Som Program Manger får du en vital rolle i Matas` fortsatte succes. Du vil med din indsigt i forretning, IT og generel projektledelse løfte den samlede projekt-portefølje, skabe overblik, gennemføre taktiske justeringer og i det hele taget aligne IT-programmet til koncernvirksomhedsstrategien.

Med udgangspunkt i Matas' hovedkontor i Allerød, vil IT Program manageren referere direkte til Matas CIO Thomas Grane (Director of tech and transformation) og skulle sørge for at skabe strategisk indsigt og retning for koncerns samlede IT-projekt portefølje. Man indgår som leder og tæt sparringspartner for CIO og samarbejder på samme niveau som lederne i de 4 strategiske IT-vertikaler, som driver Matas digitalisering i en afdeling bestående af 60+ personer. Den vigtigste rolle vil være at sikre løbende opfølgning på scope og tidsplaner, samt sikre løbende fokus på værdiskabelsen i de større strategiske IT-projekter, før under og efter implementering. Endvidere vil man i rollen skulle understøtte et effektivt samarbejde mellem IT-partner, kommercielle aktører samt øvrige stakeholders.

Ansvarsområder:

Sikre et kontinuert overblik over den samlede IT projekt portefølge herunder milepælsplaner og indbyrdes afhængigheder

Udvikle programvurderings-protokoller og værktøjer til evaluering og forbedring – for at tilsikre størst ROI, optimal eksekvering og tidsoptimering.

Implementere og vedligeholde programinitiativer, der overholder organisatoriske mål – herunder etablere samarbejde med projektledere og eksterne samarbejdspartnere.

Ressourceallokering og -planlægning på tværs: Sikre overblik over ressourcer og særlige kompetencer på tværs af Matas projekt-organisationen samt understøtte effektiv udnyttelse og optimering af disse.

Opbygge kompetencer: Medvirke til fast learning curve i organisationen, således at der kan gennemføres effektive projekter og at disse understøtter det samlede strategiske IT-program.

Forestå Strategisk Stakeholder Management – som del af en hurtigt voksende organisation, er det vitalt at alle virksomhedens ressourcer trækker i samme retning og løber efter samme mål. Derfor er kommunikation til og fra diverse stakeholders af største vigtighed,

Din baggrund:

 • Solid erfaring som projektleder på strategiske projekter (Gerne med formel uddannelse fx Prince2 eller lign.)
 • Flere år i ledelsesrollen med god strategi- IT- og forretnings-forståelse
 • Enestående ledelse, tidsstyring, facilitering og organisatoriske færdigheder
 • Stærk til procesbeskrivelse, struktur og dokumentation

Det vil være en fordel:

 • Baggrund fra gennemførelse af lignende opgave(r).
 • Teoretisk eller praktisk erfaring for IT-Design og arkitekturforståelse
 • Baggrund retail/ecommerce
 • Udover dansk forventes det, at du behersker engelsk på skrift og i tale.

Personlig baggrund:

 • Uddannelsesmæssig baggrund, fx IT/merkantil/finansiel og gerne på kandidatniveau/MBA-niveau.
 • Struktureret og systematisk
 • Stærk kommunikatør
 • God til at skabe relationer og bruge organisationen
 • Selvstarter og proaktiv
 • Eksekverende profil
 • God erfaring med etablering af langvarige og tillidsbaserede samarbejdsrelationer
 • Helhedsorienteret, men med forståelse for detaljen, når det er nødvendigt

Om Matas:

Matas blev grundlagt som en frivillig indkøbskæde i 1949. I dag er Matas en børsnoteret virksomhed og består af godt 260 fysiske butikker i Danmark, en webshop samt Club Matas, som er en af Danmarks største og mest anerkendte loyalitetsprogrammer med mere end 1,6 mio. aktive medlemmer. I alt er der ansat omkring 3.000 medarbejdere i butikkerne og på hovedkontoret i Allerød. Ansvarlighed er nøgleordet for vores arbejde, uanset om vi taler om vores produkter eller vores adfærd i forhold til såvel kunder, ansatte og miljø. Matas er kendt for at levere sundhed og skønhed for livet. Det mål når vi ved at arbejde med 6 fokusområder: Mere personlige, grønne, danske, sanselige, enkle og for alle. Matas – skønnere sammen.

Læs mere om Matas her.