En snabb och effektiv rekryteringsprocess är avgörande för att få IT-specialisten 

Även om du anlitade en extern partner för att genomföra rekryteringen måste du som beslutsfattare komma ihåg din egen roll. Det är till exempel absolut nödvändigt att ha avsatt tid i kalendern för att möta de profiler som den externa partnern hittar. Det är också viktigt att agera snabbt. Som extern rekryteringspartner finner vi ofta att kandidater inte tycker att en lång ”rekryteringsprocess” är lockande. Om kandidaten under tiden erbjuds ett annat bra och lämpligt jobb kommer de att tacka ja – även om du hade intrycket att kandidaten ville jobba för dig och ditt företag. Med andra ord är tålamod från IT-specialisterna inte alltid stort. IT-specialister, som är öppna för nya möjligheter, är vanligtvis i dialog med flera headhunters/företag, och i slutändan kan en snabb och effektiv process vara avgörande för valet av den nya arbetsgivaren. När vi påbörjar en ny rekryteringsprocess ber vi alltid anställningschefen att avsätta tid i kalendern. Om möjligt ber vi att kalendern är bokad vid den tidpunkt då vi förväntar oss att presentera den första kandidaten. Det kan verka frestande att ställa in möten 1-2 veckor framåt om du inte vet exakt vem du ska träffa. Ändå är behovet av en snabb process mycket mer attraktiv för kandidaterna, snarare än att behöva vänta flera dagar, ibland flera veckor efter att de presenterats. Då har fågeln redan flugit vidare till nästa varma bo. 

 

 

Comments are closed.