Användningsvillkor – GDPR

Användningsvillkor – GDPR

Recruit IT är registrerat hos och godkänt av danska dataskyddsmyndigheten. Vi uppfyller alla krav i enlighet med GDPR och har säkrat nödvändiga avtal med våra dataleverantörer. Det innebär att vår hantering av kandidaternas information är godkänd och konsekvent.

När en kandidat ansöker om en annonserad tjänst, eller när hen lämnar in ett CV till vår ämnesbank, ger kandidaten sitt samtycke till att Recruit IT behandlar personuppgifterna i enlighet med angivna syften. Information kan vidarebefordras till klienter och andra, men aldrig utan kandidatens samtycke. Uppgifterna tillhandahålls frivilligt och information om rättigheter har lämnats enligt ”lagen om behandling av personuppgifter §5.” www.datatilsynet.dk. 

 

Recruit IT samlar in och behandlar personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för: 

(1) att upprätta och upprätthålla ett anställningsförhållande eller ett bemannings-/praktikförhållande,

(2) att bedöma lämpligheten för en tjänst eller uppgift, samt att informera om relevanta möjligheter, att erbjuda undervisningsmöjligheter och tjänster i samband med karriärbyten, och att ordna anställning eller uppgifter åt kandidater,

(3) genomförandet av våra övergripande leverantörsrelationer, hanteringstjänster på plats och outsourcingavtal;

(4) syften som rör personlig förbättring, urval och utvärdering;

(5) att administrera professionella risker, beslut och försvar i samband med rättsliga anspråk och förfaranden, efterlevnad av domstolsbeslut och andra juridiska skyldigheter och lagkrav.  

Vi samlar bara in och behandlar känslig personlig information [www.datatilsynet.dk] med samtycke från kandidater eller i situationer där vi måste följa juridiska skyldigheter.

Den personliga informationen som lämnas till Recruit IT kan vidarebefordras till alla enheter i Recruit ITs organisation, inklusive leverantörer som arbetar för vår räkning, leverantörer som kan vara involverade i val av kandidater, till kunder, både hemma och utomlands, och där vi annars är skyldiga att göra detta, t.ex. på grund av ett domstolsbeslut.

Personuppgifter kan överföras till länder utanför Europa, inklusive länder som inte har liknande personuppgiftslagstiftning. I varje fall har Recruit IT vidtagit åtgärder för att säkerställa att all överförd information behandlas med nödvändig säkerhet och i enlighet med de juridiska villkoren.

Om en kandidat vill ha full insikt i det material som lagras, eller vill ha all information raderad, kan detta göras genom att kontakta Recruit IT. Kandidater har alltid rätt att uppdatera sina personuppgifter i enlighet med ”Personuppgiftsbehandlingslagen, §5, undersektion 4” [www.datatilsynet.dk]. När det gäller åtkomst, uppdatering och frågor är du mer än välkommen att skicka ett mejl till oss. 

Databehandling 

I den mån Recruit IT behandlar data, där klienten är dataansvarig, agerar Recruit IT enbart i enlighet med instruktioner från klienten. Recruit IT måste vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att information av misstag eller olagligen förstörs, förloras eller försämras, och mot att den delas med obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med personuppgiftsbehandlingslagen.

Recruit IT måste på klientens begäran ge klienten tillräcklig information för att säkerställa att de nämnda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna har vidtagits.

Alla våra godkända databehandlare och avtal kan uppges genom att kontakta Recruit IT. Vi använder följande dataleverantörer i samband med lagring och hantering av våra data: Microsoft, Master Denmark, HR-ON och LinkedIn.