CSR

CSR profil

CSR – Vårt ansvar

På Recruit IT ägnar vi särskild uppmärksamhet åt vårt sociala och miljömässiga ansvar i vår affärsverksamhet. Vi värdesätter våra relationer och behandlar alla lika – både anställda, kunder och akademiker, oavsett etnicitet, kön, religion och bakgrund. Vi bidrar till mångfald och mångfald – även på arbetsmarknaden.

Vi strävar efter att bidra direkt till vår CSR-profil genom att förändra vad vi kan för att göra skillnad. Det gör vi till exempel genom att bidra till en mångsidig arbetsmarknad som kan rymma och förverkliga allas kompetenser och förmågor. I förhållande till detta kräver vi ansvar från våra medarbetare, kandidater och kunder.

Vi anser att arbetsmarknaden ska karaktäriseras som både motiverande och meningsfull för alla och att medarbetarna ska kunna realisera sin potential och fortsätta utveckla sina kompetenser inom den position de har.

Naturligtvis bygger vår verksamhet på anständighet, där vi inte tolererar mutor och korruption. I relation till miljö och klimat tar vi löpande initiativ för att minska vår miljö- och klimatposition i vår vardag. Vi arbetar målmedvetet för att minska våra CO2-utsläpp. Vi använder ofta videokonferenser som ett alternativ, och om möjligt använder vi samåkning och använder kollektivtrafik. Vi undviker onödiga utskrifter och minskar vår energiförbrukning genom att använda ny teknik.

 

Stop Papirspild mærket

 

Danska Cancerföreningen har som mål att föra samman den danska befolkningen i en stark, aktiv insats mot cancer. Målet att hitta ett botemedel mot cancer är svårt att uppnå, men det är inte desto mindre målet för TV2 och Cancerfonden. Cancer är en gemensam sak som kräver en gemensam insats så att vi står tillsammans och kämpar tillsammans. Danska Cancerföreningen är en helhjärtad aktion, där vi hoppas på nya sätt och metoder för att hitta ett botemedel mot cancer. Det är den största insamlingen mot cancer i Danmark, där vi står tillsammans; medborgare och företag, i att försöka hitta ett botemedel. På Recruit IT stödjer vi Cancerfonden varje år. Det gör vi för att cancer är en allvarlig och utbredd sjukdom som vi måste bekämpa tillsammans. Vi vet att vi ensamma inte kan uppnå målet att bota cancer – men med vårt bidrag kanske vi kan göra skillnad för bara en person – och det skulle betyda världen för oss!