Förberedelser inför en anställningsintervju

Den stora Förberedelser  inför en anställningsintervju

Var ett steg föreanställningsintervjun

Din ansökan och ditt CV är viktigt, och det är också intervjun! Här visar du den naturliga presentationen av dig och dina kompetenser – det är därför viktigt att du förbereder dig så bra som möjligt. Här är några tips som hjälper dig att komma igång.

Du måste naturligtvis komma väl förberedd till en anställningsintervju. Du verkar mycket mer självsäker, och det hjälper naturligtvis till att förbättra dina chanser att få jobbet.

Vi har förberett hela alltet för dig att granska innan den viktiga intervjun. Vi önskar dig ett bra och lärorikt intag av förberedelser. Bästa hälsningar från din IT-headhunter

Detaljer om jobbintervjun – Känn till grunderna

Tid, datum, plats. Anländ inom lämplig tid och kom ihåg: första intrycket räknas. Se till att du kommer i professionella kläder och var artig mot alla du möter. Le och tacka dem för att de träffade dig. Prata tydligt.

Fråga rekryteringskonsulten om anställningsintervjuns format. Arbetsintervjuer börjar vanligtvis med en isbrytarfråga, till exempel din resa till kontoret.

Men trycket kan också komma omedelbart – var beredd på båda, så att du inte känner dig överväldigad.

Var uppmärksam på din intervjuares kroppsspråk – du kanske kan uppskatta huruvida ditt svar är korrekt eller om du behöver ändra din taktik.

Var uppmärksam på ditt eget kroppsspråk. Om du tittar i luften medan du svarar på frågor eller täcker munnen när du talar ger det inget bra intryck. 

Bakgrundsförberedelse – kunskap är makt

Har minst 3 skäl till att vilja bli en del av företaget, och kom med exempel från din efterforskning om företaget.

Undersök företagets webbplats. Webbplatsen är företagets ansikte utåt, och kan därför ge dig värdefull insikt.

Kontrollera vid behov årsrapporter och deklarationer.

Är du uppdaterad om den senaste juridiska utvecklingen i ditt område? Se till att du har tittat på de senaste publikationerna inom ditt område med specialisering, och andra webbplatser i branschen.

Känner du redan någon i organisationen, eller någon som har arbetat där tidigare? All insiderinformation kan vara användbar för att säkerställa att du har en god förståelse för organisationen.

Fråga din rekryteringskonsult, som har utvecklat en relation med organisationen och kanske anställningschefen, vad de letar efter, och deras förståelse för företaget och dess struktur.

Använd ovanstående för att formulera frågor för att visa anställningschefen att du är intresserad av företaget och engagerad i deras mål och visioner.  

Vilka är dina svagheter?

Istället för att skämma ut dig själv eller sopa dina svagheter långt under mattan bör du se dem som din utvecklingspotential – de områden där du kan förbättra dig.

Prata alltid mindre om dina negativa sidor än om de positiva och visa att du är villig att förbättra och lära dig mer om dig själv och andra. 

Frågor och råd under anställningsintervjun

Din rekryteringskonsult kommer att kunna vägleda dig angående vilken typ av frågor som kommer att ställas, och om de är utformade för att testa dina tekniska kunskaper eller din personlighet.

Intervjuare har olika stilar, och den kunskapen hjälper dig i din förberedelse.

Var redo att diskutera allt på ditt CV.

Ofta kommer folk kanske inte ihåg någon av sina tidigare erfarenheter, så se till att du kan diskutera alla aspekter och vara redo att förklara dina karriärval.

Undersök dina svar genom att säga dem högt. Även om det inte är lämpligt att ses som om du har övat alltför mycket kan det ofta identifiera var dina svar kan förbättras när du hör dig själv tala högt.

Arbetsgivare vill veta varför du vill förflytta dig till deras organisation. Istället för att säga något negativt om din nuvarande arbetsställning bör dina svar betona de positiva fördelarna med att arbeta i just det här företaget.

Ett sådant här svar skulle vara acceptabelt: ”Även om den tid jag har lagt på X har varit rolig är jag redo att gå vidare till en organisation med en global plattform där jag kan ta ett högre ansvar, osv.”

Ge korta svar på frågor. Om du har svarat på frågan behöver du inte känna dig skyldig att fortsätta prata.

Kom ihåg att syftet med en anställningsintervju är att ta reda på information om dig, så ett enkelt svar som ja eller nej är ofta inte tillräckligt – ge gärna exempel på varför du svarar som du gör.

Få inte panik om du blir tillfrågad om något som du inte kan svara på.

Din intervjuare kan be dig att se vilken typ av respons du har. Om du är osäker kan du svara att du föredrar att undersöka situationen mer i detalj, men spontant tror du att du skulle närma dig situationen genom tillvägagångssätt X eller Y.  

Styrkor och svagheter

Se till att de styrkor du har i åtanke lutar mot skälen till att anställningschefen ska anställa dig.

Det här är en unik chans att sälja in dig själv och dina färdigheter. 

Erfarenhet och teknik

När du funderar över områden i din karriär kan du reflektera över vad du tyckte gick bra eller vad du var särskilt stolt över att uppnå. Kommentera vad du har lärt dig av och hur din roll passar in i just det teamet eller den avdelningen.

Använd STAR-tekniken för att svara på kompetensbaserade frågor, eftersom det hjälper dig att strukturera ditt svar.  

  • Situation – ge en kort översikt över exemplet 
  • Task – vad du blev ombedd att göra 
  • Action – vilka steg du har tagit för att uppnå det 
  • Result – övergripande avslutning av ärendet 

En juridisk intervju kommer alltid att innehålla tekniska frågor och det är viktigt att vara förberedd. Det kan vara nödvändigt att diskutera juridiska frågor om specifika avtal/ärenden eller diskutera nya uppdateringar eller ändringar i lagen. 

För att göra frågorna positiva

Var beredd på följande frågor, eftersom de ofta ställs i samband med rekrytering.

Se till att besvara dem från en positiv vinkel: vad letar du efter på kort/lång sikt?

Varför vill du utföra den här rollen? Varför känner du att du är lämplig för den här rollen?

Vad skiljer dig från andra kandidater med liknande erfarenhet? Hur hanterar du frustration?

Hur motiverar du dig själv? Var har du upplevt att arbeta med eller för någon du inte höll med/ogillade, och hur hanterade du det?

Vad tror du att du kan tillföra till den här rollen/organisation? Vilka är våra främsta konkurrenter?

Om vi anställer dig – vilka långsiktiga fördelar skulle vi förvänta oss av dig? Vad har varit det svåraste beslutet du har tagit i din karriär?

Vad tycker du minst om med din nuvarande roll? Vilka exempel har du för att visa dina styrkor?

Hur kommer din portfolio att komplettera vår verksamhet?

Många av de här är relativt vanliga frågor, men för att förbereda dig på dem måste du ha gjort din efterforskning om företaget. 

Lön eller svåra frågor

Såvida intervjuaren inte frågar dig diskuteras det här vanligtvis inte vid den första intervjun, eftersom det vanligtvis är en fråga som klargörs i slutskedet av anställningsprocessen.

Om du ändå blir tillfrågad kan du berätta vad du för närvarande har, och sedan betona att du är mycket mer intresserad av att utforska möjligheterna med nya arbetsuppgifter än att diskutera löneförhandlingar i det aktuella skedet av processen.

Om de frågar på vilka andra ställen du har anställningsintervjuer kan du betona att du tittar på några alternativ, men påminna dem om att du är mycket intresserad av tjänsten hos dem. 

Slutet av anställningsintervjun

Förbered ett urval av frågor som visar ditt intresse för företaget. Ställ inte frågor du kan hitta via deras webbplats eller om pengar, förmåner eller timmar. Några bra exempel kan vara: 

  • Vad skulle din karriärväg vara inom organisationen?
  • Vilken typ av utbildning/onboarding skulle det vara?
  • Var ser de organisationen om 5 eller 10 år?
  • Stödstrukturen i företaget.

Du bör alltid försöka lämna samtalspartnern med ett gott intryck. Även om du inte vill fortsätta processen med anställningsintervjun är det bra för ditt professionella rykte att avsluta intervjun på ett positivs sätt. Du bör tacka anställningschefen för hens tid och för möjligheten att träffa hen.  

 

  • Efter att du har lämnat anställningsintervjun kan du anteckna de frågor som ställdes till dig och dina svar. Det ger dig en korrekt redogörelse för intervjun och kan vara användbart i senare anställningsintervjuer i samma organisation eller för andra liknande tjänster. 
  • Ring din rekryteringskonsult och ge dem feedback.