Test och analys

– Med våra testlösningar kan du lära känna människor på kort tid

Varför använda personlighetsanalys?

”Obehagliga sanningar är alltid bättre än trevliga illusioner…”

Ett personlighetstest ger en omedelbar bild av hur personen fungerar i olika arbetssituationer. Recruit IT använder Master Person-analys (MPA) vid kandidattester. Master Person-analys (MPA) är en exakt intervjuguide, där du från början kan koncentrera dig på vad som kommer att vara viktigt för att lyckas i jobbet. MPA är ett av marknadens bästa och mest använda testverktyg, och vi använder det i när vi rekryterar eller bedömer en medarbetares personlighet och beteende på jobbet.  

MPA är uppbyggt kring en personprofil och en jobbprofil. MPA används i samband med rekrytering, analys och utveckling av individer, till exempel medarbetare eller chefer på alla nivåer. MPA används också för teamanalys, teamuppbyggnad, analys av små eller stora autonoma grupper, hela avdelningar eller organisationer. 
 

Testresultatet:  

Genom att jämföra personprofil och jobbprofil under en djupgående strukturerad intervju erhålls en tydlig bild av hur kandidaten passar jobbet. Samtidigt klargörs vilka områden företaget måste vara medvetet om för att kunna stödja personen i introduktionsfasen såväl som i den fortsatta utvecklingen. I en kandidatutvärdering kan en personprofil enkelt stå för sig själv, eftersom själva företaget i den första fasen har utarbetat en jobbprofil/arbetsbeskrivning.  

 

Feedback:  

Företaget och kandidaten kommer att få detaljerad feedback direkt efter att kandidaten har slutfört testet. 

Varför använda ett potentialtest?

”För att vi vill ha personal med potential och kontinuerligt lärande”

Idag är de flesta jobb dynamiska och flexibla. Företag hittar – eller söker – sällan kandidater med kunskap och erfarenhet som redan täcker alla hörn av ett jobbs nuvarande och framtida att-göra-lista. Företagen vill istället ha människor med potential – människor som genom kontinuerligt lärande och resonemang utvecklar sina kompetenser, tillför affärsvärde och tar sin position till nya höjder. Innan anställning eller övervägande av ytterligare yrkesutveckling av en medarbetare är det ofta en fördel att mäta potential i förhållande till jobbet. Därför använder vi ofta det kognitiva ACE-testet som ett färdighetstest för screening, professionell utveckling och utbildning.  

 

Se framåt och maximera giltigheten av dina val.
 Med ACE kan vi säkerställa en tillförlitlig matchning mellan jobbets komplexitet och medarbetarnas potential. Dessutom kan vi snabbt bedöma en persons kognitiva förmåga att resonera och generera lärande i nya situationer och genom formell utbildning. Den medföljande kunskapen öppnar dörrarna för ett brett spektrum av affärsvinster. Vi kan därför hjälpa till att säkerställa att våra klienter rekryterar rätt personer, och därigenom förutsäger resultat och framgångar i arbetet, planerar lämplig personalutbildning och optimerar talang- och karriärutveckling. 

OPTO – matcha jobb och kandidat

”OPTO – Litar du på din intuition eller data?”

  • Öka chansen att rekrytera en högpresterare och minska felrekryteringar 
  • Spara tid och pengar genom att fokusera på prestanda i en flexibel rekryteringsprocess 
  • Ge kandidaten yrkeserfarenhet och stärk ditt varumärke som arbetsgivare.  

När du arbetar med datadrivna tester i en rekryteringsprocess minimerar du partiskhet och kan snabbt och enkelt matcha en kandidat med jobbet. Med OPTO får du en effektiv och flexibel datadriven process som stöder företagets prestation och ökar möjligheten att rekrytera en högpresterare. OPTO kombinerar djupgående teori och den senaste kunskapen om beteende och prestation med enkla och användbara rapporter som gör det möjligt för beslutsfattaren att fatta objektiva beslut. Det gör testet lätt att sätta i spel under en hektisk dag. OPTO kan skalas så att du har möjlighet att välja hur mycket djupare du vill gå med personligheten. Med jobbkriterier och enkla rapporter kan du snabbt och enkelt bedöma i vilken utsträckning kandidaten matchar jobbet. 
 

Stärk ditt varumärke som arbetsgivare 
Kandidaternas erfarenhet av den övergripande rekryteringsprocessen spelar en avgörande roll för ditt varumärke som arbetsgivare. Med OPTO säkerställer du att alla kandidater går igenom ett modernt upplägg och har bra erfarenhet med en grundlig och professionell process.