Skicka ditt CV till oss

Ämne bank

Många tjänster tillsätts utan annonsering. Här har du möjlighet att skicka in ditt CV, varefter det kommer att vara tillgängligt för våra konsulter. Dina uppgifter är konfidentiella och inga personuppgifter, inklusive namn, adress, e-post, telefonnummer samt namnet på dina nuvarande och tidigare jobb, överförs till våra kunder utan ditt medgivande.

Endast anställda på Recruit IT har tillgång till CV-databasen. Om vill göra betydande ändringar av dina uppgifter och ditt CV, eller om du vill radera ditt CV, kan du kontakta oss eller helt enkelt skicka in en ny registrering.