Varför personlighetstester? – och vad kan de användas till? 

Vi ställs ofta inför frågan om varför vi valde att använda personlighetstester i samband med anställning. Dessutom får vi frågan om vad vi får ut av dessa tester, och om vi kan lita på resultatet. Vi har nu samlat lite information om det här. Den kan dock också användas i samband med personalutvecklingsintervjuer. På Recruit IT utför vi ofta Master Person-analyser av företagens anställda – ring gärna till oss och hör efter om dina möjligheter att bli ännu bättre på att ta hand om dina viktiga IT-medarbetare! 
Läs vår fullständiga beskrivning av Master Person-analys här. 

 

Comments are closed.