AI och rekrytering del 3 av 3: Hur ska vi förhålla oss till AI:ns framtid inom rekryteringsbranschen? 

Det här är den sista delen om artificiell intelligens (AI) och rekryteringsbranschen, skriven av en av våra headhunters. Det diskuteras flitigt bland tekniska skeptiker och optimister huruvida scenariot med Jobb Robot från föregående artikel är ett realistiskt scenario inom den närmaste framtiden; det är dock svårt att förneka att utvecklingen faktiskt innehåller några dilemman. Om vi kommer till den punkt där robotar kommer att övervaka intervjuerna med kandidaterna blir det svårt för kandidaten att få ett intryck av företaget om det representeras av en robots närvaro. I framtiden kommer robotar att ha funktioner som gör att de kan se igenom människor och etablera ett djupare förhållande till oss. Det innebär att de djupare mekanismerna, som vi hittills trodde var exklusiva för människor, så som empati, så småningom skulle kunna karakterisera en robot. Därför kommer maktfördelningen i ett samtal och rekryteringsprocessen i allmänhet att vara mycket annorlunda. Den dynamiska ordväxling som vi har idag kommer i stor utsträckning att undvikas eftersom vi inte kan komma ifrån det faktum att robotar aldrig kommer att ha samma känslor som människor. Vi hoppas att de här artiklarna har väckt funderingar om några av de frågor som vi inom rekryteringsbranschen kan möta när AI gör sitt inträde. Du kan alltid fråga dig själv om du skulle våga anställa någon enbart baserat på de fakta som AI-system har hittat om dem på webben, och om du har förtroende för robotens förmåga att hantera anställningsintervjun.  

 

Som headhunters på Recruit IT tänker vi mycket på hur framtiden kommer att se ut när det gäller AI och rekrytering. Vi välkomnar allt som teknologi möjliggör idag, men samtidigt ser vi också med en viss förvåning på utvecklingen. Vi står inför en komplex framtid, där både robotiskt och mänskligt ansvar kommer att komplettera och överlappa varandra. Som headhunters finner vi stor glädje i att se en anställd blomstra i en ny tjänst, och i att se företaget nå nya höjder genom rekrytering av rätt kandidat. Det är svårt att föreställa sig att en robot kommer att känna en liknande entusiasm. 

 

Comments are closed.