Fördelar med att välja det mindre uppenbara CV:t 

Vi hör ofta att det är en bra idé att anställa en ny medarbetare utifrån idén om ”hela personen” istället för att bara fokusera på deras kompetens; personliga kompetenser blir allt viktigare. Det kan finnas stora fördelar med att välja en kandidat som har kämpat för att komma dit han/hon är idag, eftersom de kan ses som en underdog eller/och en fighter. Men vilka fördelar finns det med att välja den mindre uppenbara kandidaten? Här lägger vi fram fyra fördelar du får genom att välja ”fightern” istället för det självklara valet. Det betyder naturligtvis inte att en kandidat som har rätt kvaliteter och som omedelbart verkar vara det självklara valet inte kan inneha en position med stor kompetens, men: 

  • Fightern har kämpat och tagit sig över hinder, och är därför redo att göra det igen 

Det känns naturligt för den här kandidaten att stöta på hinder och de ger sällan upp. Det är en del av hans/hennes mentalitet att kämpa för det han/hon vill. Hårda tider kräver en kämparmentalitet som skapar resultat. Därför drivs fightern också av passion och mening.  

  • Posttraumatisk tillväxt som ett konstruktivt resultat av dysfunktionalitet  

Precis som trauma kan leda till stress, ångest och depression, påstås det att traumatiska upplevelser i vissa fall också kan ge något positivt. Begreppet posttraumatisk tillväxt är innebär ett konstruktivt perspektiv kan uppstå från traumatiska upplevelser. Till exempel är mental motståndskraft, djupare relationer med andra människor, ökad personlig styrka och mognad positiva aspekter som kan utvecklas. Därför är det viktigt att tänka på att motstånd kan ge något positivt.  

  • Humor som medel 

När man har utsatts för allvarliga prövningar i livet har man ofta en bra förmåga att använda humor på ett konstruktivt sätt. I situationer där konflikten verkar eskalera kan humor användas för att ändra stämningen i situationen istället för att öka konflikten. I arbetskontext kan humor hjälpa till att lätta stämningen och skapa en mer informell men ändå konstruktiv ton.  

  • ”Om förbättringar ska ske måste jag göra något själv” 

Samtidigt är kandidaten beredd på att saker inte händer av sig själva, utan tvärtom genom initiativ och engagemang. De tar inte rollen som offer, utan snarare rollen som fighter, där de vet att de måste vara proaktiva och vidta åtgärder för att få något att hända. De är inte rädda för att ta både professionella och sociala initiativ.  

Genom att skriva ner dessa fyra egenskaper strävar vi efter att visa att de mindre uppenbara kandidaterna kan ha utmärkta personliga färdigheter, vilket kan vara ganska fördelaktigt i en arbetssituation. Vi hoppas att dessa konkreta egenskaper har skapat en viss medvetenhet om vad den mindre uppenbara kandidaten kan bidra med. 

Comments are closed.