Granskning av CV – en vänlig påminnelse

När de granskar potentiella anställda anser vissa anställningschefer att de ska leta efter ämnen, händelser, periodiska luckor och andra frågor när de läser deras CV:n. Claus Porse, en av våra partners, tycker dock att den här frågan är både problematisk och frustrerande. Istället för att fokusera på ”hålen i osten”, bör anställningschefen fokusera på de möjligheter, erfarenheter och resurser som en person potentiellt kan ta med sig till arbetsplatsen. Det kan finnas många sätt att uppnå vissa kompetenser, och genom att inte erkänna dessa potentiella möjligheter, utan istället enbart fokusera på en specifik uppsättning värden eller annat önskat resultat, förlorar anställningschefen perspektiv genom att få in ett annat (nytt) dynamiskt perspektiv i sitt team.

Som headhunter upplever jag ibland chefer som är fast beslutna om hur ”rätt medarbetare” ska vara. Faktum är att dessa chefer ofta är så ”besatta” av att hitta den perfekta kandidaten att jag kan tvivla på om de verkligen är kompetenta som ledare! Som anställningschef tror jag att det måste vara din roll att visa personen som uttrycker en önskan om att arbeta hos dig en grundläggande respekt och en önskan att vilja lära sig något om den personen också, snarare än att bara mata dina egna fördomar. 
Se hela inlägget av Claus Porse här – kommentera gärna! 

 

Comments are closed.